علی اصغری شلمانی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
علی اصغری شلمانی به عنوان رییس شورای اسلامی شهر شلمان انتخاب شد ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

علی اصغری شلمانی به عنوان رییس شورای اسلامی شهر شلمان انتخاب شد

علی اصغری شلمانی به عنوان رییس شورای اسلامی شهر شلمان انتخاب شد     به گزارش خبرنگار صبح رانکوه در جلسه شورای اسلامی شهر شلمان علی اصغری شلمانی به عنوان رییس؛ مسعود پورعاشوری قاضی محله به عنوان نایب رییس و سالومه پوررمضانی قاضی محله به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. علی خورسند شلمانی و عباس […]