18:27

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: علیرضا غیاثی
طی حکمی از سوی رئیس مجمع عمومی آبفای کشور، علیرضا غیاثی که پیش از این سرپرستی آبفای گیلان را برعهده داشت به عنوان مدیرعامل منصوب شد.

اخبار مهم