04:45

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: عضو کمیسیون برنامه و بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سوال خود از وزیر اقتصاد نسبت به عدم پرداخت سهم شهرداری ها انتقاد کرد و گفت: عدم تامین منابع درآمدی شهرداری ها سبب شده به اجبار به تراکم فروشی و شهر فروشی بپردازند.         به گزارش پایگاه اطلاع رسانی

اخبار مهم