05:01

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: عضو شورای شهر املش
به گزارش رانکوه نیوز، مهندس محمد ذکری عضو شورای شهر املش در سومین روز اجرای تئاتر کُلفَت ها ، به تماشای نمایش صفا صوفی سیاوش نشست و ضمن حمایت از اعضای گروه نمایش ، اظهار داشت : انتخاب چنین موضوعات نمایشی و حمایت از آن می تواند گامی موثر

اخبار مهم