عزیز هوشمند - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
کیفیت چای کارخانه چایسازی دامنه لیسه رود در ۲۵ اخیر بی سابقه است ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

کیفیت چای کارخانه چایسازی دامنه لیسه رود در ۲۵ اخیر بی سابقه است

مدیرعامل شرکت چایسازی دامنه لیسه رود گفت: کیفیت چای امسال کارخانه چایسازی دامنه لیسه رود در ۲۵ اخیر بی سابقه می باشد.         عزیز هوشمند  پیشکسوت صنعت چایسازی شمال کشور که سابقه۲۰ ساله ای در صنعت چای کشور دارد در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با بیان اینکه درسالی که بنام سال […]