17:09

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: عزیزغارننشین
عزیز مرد غارنشین 75 ساله به خاطر شکست در عشق سر به کوه گذاشت و دیگر به روستا بازنگشت.     به گزارش گروه خواندنیصبح رانکوه و به نقل ازخبرگزاری میزان  عزیز 75 ساله به خاطر شکست در عشق، سر به کوه گذاشت و دیگر به روستا بازنگشت. مرد

اخبار مهم