01:14

1403/03/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: عذاهای گیلانی
نزدیک به ۴۰۰ غذای محلی در گیلان شناسایی شده‌ است که ۳۰ غذا در فهرست ملی کشور به ثبت رسیده و ۲۰ خوراک در مرحله ثبت قرار دارند.

اخبار مهم