11:17

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: عجایب هفتگانه
در وصفش نوشته اند، یکی از عجایب هفتگانه گیلان است.  شکوه این گنبد آجری در روستای پیر محله ی رودسر پای شالیزارهای برنج، نشان از قدمت آن دارد. با اینکه این بنای میراثی سال ۱۳۵۶ در فهرست بناهای میراثی کشور ثبت شده است، اما بسته بودن دایمی درب این

اخبار مهم