16:47

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: عبدالله تبار
اختصاصی / احداث اولین سالن تخصصی ورزشی شهرستان املش با یک میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار آغاز شد.   به گزارش خبرنگار صبح رانکوه اسداله عبداله تابار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان املش گفت: احداث سالن تخصصی تنیس روی میز این شهرستان با یک میلیارد و 900

اخبار مهم