10:57

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: ظرفیت نخبگان
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ مختار رضایی افزود : شعار دولت عدالت و کرامت و ایران قوی دوره سیزدهم ریاست جمهوری، خدمت بی منت به مردم است لازمه رضایتمندی مردم ، استفاده از ظرفیت شهرستان است لذا از تجارب همه دست اندر کاران امور شهرستان از جمله نخبگان ،

اخبار مهم