19:15

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: طلاب علوم دینی
به گزارش رانکوه نیوز ؛مراسم باشکوه عبا گذاری طلاب علوم دینی املش جمعه در نماز جمعه این شهر برگزار شد. عکس: علیرضا شریفی  

اخبار مهم