00:12

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: طرح ویزیت رایگان
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، فرماندار املش در این دیدارها به درخواست های اهالی روستاهای فوق، از جمله موضوع سوخت زمستانه، راه، گاز و سایر موضوعات مورد نیاز آنان گوش سپرده و پس از آن دستورات لازم را به مدیران ادارات ذیربط صادر کردند. گفتنی است اهالی روستاهای فوق

اخبار مهم