11:21

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: طرح نذر پاک
برای اولین بار در کشور و به همت موسسه دوستداران سیاهکل و با مشارکت بخشداری مرکزی سیاهکل؛طرح نذر پاک در شهرستان سیاهکل اجرا گردید.     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه؛ این طرح که توسط کارگروه آموزش موسسه دوستداران سیاهکل تدوین شده بود در 5 روستای بیدرون-لیش-مهربن-خرارود

اخبار مهم