طرح ملی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
اجرای طرح ملی اصلاح توتستان های کشور ۱۹ فروردین ۱۳۹۵

اجرای طرح ملی اصلاح توتستان های کشور

صبح رانکوه: این طرح با هدف جایگزینی نهال های سنتی به نهال های اصلاح شده و ترویج کاشت نهال توت در زمین های کشاورزی بایر اجرا می شود.     به گزارش صبح رانکوه،  مرکز توسعه نوغانداری کشور امروز گفت : این کار با کشت بیش از یک میلیون نهال توت که تنها غذای کرم […]