17:49

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: طرح محرومیت زدایی
اجرای طرح آبرسانی به ۶۲ روستای شهرستان املش با نصب خط لوله انتقال آب آشامیدنی، با ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.

اخبار مهم