19:00

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: طرح خود اشتغالی
رییس اداره بهزیستی شهرستان املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز  با اعلام این خبر اظهار داشت: این پروژه اشتغالزایی با هزینه کرد صد و بیست میلیون تومان و تسهیلات پرداختی به این پروژه به مبلغ  پنجاه میلیون تومان  و از محل تبصره ۱۶ می باشد. همچنین این پروژه

اخبار مهم