17:27

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
درراستای اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ” سیما مهری ” رئیس اداره بهزیستی شهرستان املش به اتفاق کارشناسان اداره با خانواده های دارای فرزند چندقلو در شهرستان دیدار کرد.

اخبار مهم