طرح به زراعی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
رئیس سازمان چای کشور از تهیه طرح جامع به زراعی باغات چای کشورخبرداد. ۲۵ آبان ۱۳۹۳

رئیس سازمان چای کشور از تهیه طرح جامع به زراعی باغات چای کشورخبرداد.

رئیس سازمان چای کشور در نشست با کارشناسان سازمان چای کشور از تهیه طرح جامع به زراعی باغات چای کشورخبرداد.     به گزارش صبح رانکوه، دکتر محمدولی روزبهان هدف از اجرای طرح به زراعی باغات چای را حفظ وضعیت موجود باغ های چای کشور،حفظ امنیت شغلی وتامین معیشت کشاورزان چایکار،افزایش کیفیت برگ استحصالی،جوان سازی […]