20:01

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی
سرهنگ “باقر رجبی ویسرودی” در گفت و گو با خبرنگار رانکوه نیوز ، با اعلام این خبر بیان داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با سوداگران مرگ و معتادان متجاهر در شهرستان املش اجرا شد. وی یکی از آسیب های اجتماعی که موجب پدید آمدن بسیاری از

اخبار مهم