21:37

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: ضوابط بهداشتی
به گزارش رانکوه نیوز، دکتر رییسی در بخشی از این نامه با بیان این که تا قبل از شیوع این ویروس منحوس، ‌برگزاری مراسم مذهبی و آئینی به صورت عادی و برگرفته از اعتقادات،‌ در جریان بوده لیکن با انتشار بیماری کرونا این روند با مخاطره مواجه شده است،

اخبار مهم