20:39

1402/07/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: صیهونیستها
یکی از مهمترین منابع اقتصادی رژیم صهیونیستی کالاهایی است که در کشورهای مختلف عرضه می شود که خرید از این کالاها به معنای حمایت از این رژیم تلقی خواهد شد. طرح: سجاد جعفری

اخبار مهم