11:07

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: صنعت کشت و صنعت چای
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ هیلاربارچوک استاندار بومت کنیا،دربازدید از مجتمع کشت وصنعت نوبر در گفتگو با اصحاب رسانه از مهمان نوازی مردم گیلان تقدیر وتشکر ویژه نمود و افزود:استان بومت 60درصد از چای کشور کنیا را تولید میکند و درپی آن هستیم تا تکنولوژی چای کشور ایران را

اخبار مهم