12:43

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: صندوق خُرد زنان روستایی
محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز  گفت:صندوق خردزنان روستایی بااستفاده ازتجمع سرمایه های اندک میتواندگامی موثربرای ایجاداشتغال وکارآفرینی باشد .وی بیان داشت:فعالیت ومشارکت زنان روستایی ذر فعالیتهای اقتصادی باحمایت طرحهای اعتباری ازجمله صندوق اعتبارات خرد،گامی درراستای کارآفرینی واشتغالزایی وکاهش هزینه های تولیدوافزایش درآمدخانوارهای روستایی است. صفری 
به گزارش رانکوه نیوز اولین بازارچه سنتی صندوق خُرد زنان روستایی و نمایشگاه توانمندسازی زنان روستایی در روستای ورکوه املش با حضور فرماندار املش، بخشدار رانکوه، مدیر جهاد کشاورزی و و جمعی از مسئولین شهرستان گشایش یافت . در اين نمايشگاه زنان روستايي در 5غرفه آثار خود شامل انواع

اخبار مهم