18:53

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور
.به گزارش رانکوه نیوز؛ در این مراسم مهندس جمشید یوسفی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق چای کشور معارفه شدند و با اهدای لوح و هدایا از خدمات مهندس محمدرضا طاهرزاده تقدیر شد. در این مراسم که با حضور ریاست محترم سازمان چای کشور و رئیس هیئت مدیره صندوق چای

اخبار مهم