صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
تشکیل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای ۱۱ اسفند ۱۳۹۳

تشکیل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای

محمد ولی روزبهان درنشست با نمایندگان کشاورزان شهرستانهای رشت،فومن وشفت جهت تشکیل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشور گفت: مقام معظم رهبری نگاه ویژه به تولیدات داخلی دارند .     به گزارش صبح رانکوه، رئیس سازمان چای کشور با توجه به تاکیدات وفرمایشات مقام معظم رهبری گفت:بایدباحمایت ازتولیدداخلی ،حرکتمان را به سمتی پیش ببریم […]