19:48

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: صندوق بیمه
در حال حاضر از جمعیت دستکم ۴۱۸ هزارنفری مشمول گیلان جهت عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، ۱۰۲ هزار نفر عضو هستند که همه باید جهت پوشش حداکثری چتر بیمه روستائیان تلاش کنند.
افرادی که دارای ۹ سال سابقه عضویت در این صندوق هستند با داشتن سنی معادل ۵۰ سال می‌توانند از مزایای بازنشستگی آن استفاده کنند.  به گزارش صبح رانکوه به نقل از کهورستان من سجاد طاهری اظهار داشت: عشایر و روستائیان جزو مهم‌ترین و اصلیترین گروه‌های جامعه در بحث تولید

اخبار مهم