18:41

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: صفرنیا
اختصاصی/ مسوول بسیج سازندگی ناحیه املش گفت: در سه ماهه سوم سال95برای 42 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.       سرهنگ 2پاسدار عبدا… صفر نیا در گفتگو با خبرنگار صبح رانکوه اظهار داشت:تعداد 35واحد مسکن محرومین در املش شروع به ساخت شد

اخبار مهم