16:55

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: صعود مشترک
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه هیئت کوهنوردی شهرستان لنگرود با کوه نوردان فومن به قله توریشوم ماسوله صعود کردند.     ارتفاع قله 2700 متر حرکت از پای کوه  صبح 7:20 رسیدن به قله ساعت 13 تعداد افراد 18 نفر تمامی نفرات موفق به صعود شدند. حرکت از قله

اخبار مهم