21:52

1403/03/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: صدور سند روستایی
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه؛  امروز جلسه صدور سند روستایی شهرستان لنگرود به ریاست فرامرز مصطفوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار شد.  

اخبار مهم