10:51

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: صداوسیما
اتاق برق اضطراری یکی از ساختمان‌های صدا و سیمای مرکز گیلان دچار حریق شد.
تا آنجا که «درحاشیه» با محتوای انتقادی – و البته ضعف های فنی – به جای اصلاح و ترمیم کاستی ها تعطیل می شود و جای آن را یک کپی دسته دوم از سریال های طنز کلامی آمریکایی به نام «شمعدونی» پرمی کند آن هم با ضعف های تکنیکی

اخبار مهم