16:11

1402/07/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: صبح رامکوه
شهردار املش گفت: در جهت ارتقاء كيفيت روند انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي ، به دلايلي جلسات شوراي شهر املش متوقف شده شايسته است اين جلسات هرچه زودتر از سر گرفته شود و از اعضاي محترم آن دعوت و نظر آنها اخذ و سپس بر طبق نظر اكثريت اعضاءنامه

اخبار مهم