02:12

1402/03/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: شیعیان
این شب، شب نزول قرآن، شب فرود آمدن ملائکه و روح نیز نام گرفته است. عبادت در شب قدر برتر از عبادت هزار ماه است. در این شب، مقدرات یک سال انسان‌ها و روزی‌ها، عمرها و امور دیگر مشخص می‌شود…         حیم رضاخانی کارشناس مسائل مذهبی

اخبار مهم