19:35

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: شیر علی پور
برنامه نصب دانه خوری ها در نقاط مختلف شهر سیاهکل در روز پنجشنبه ۱۸ آذر ۹۵ توسط کارگروه حمایت از حیوانات موسسه دوستداران سیاهکل برگزار گردید.       به گزارش خبرنگارصبح رانکوه تعداد 80 عدد دانه خوری مخصوص پرندگان که توسط کارگروه حمایت از حیوانات با همکاری کارگروه

اخبار مهم