22:13

1403/03/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: شیر خام
به گزارش رانکوه نیوز ؛سیدمجتبی آل نبی مدیر عامل شرکت تعاونی دامداران شهرستان املش گفت: از مجموع ۳۴۵۶ عضو این شرکت ۸۰۰ دامدار فعال هستند که در هفت ماه اول امسال ۳هزارو ۱۵۰ تن شیر به ارزش ۱۰میلیاردو ۷۱۰میلیون تومان شیر مازاد بر نیاز تولید و به این تعاونی
مدیر عامل تعاونی دامداران املش از تولید بیش از هزار تن شیرخام در این شهرستان خبر داد.     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه احسان خبازکار  اظهار داشت: 1500 دامدار فعال عضو این شرکت تعاونی ساکن در روستاهای جلگه ای و کوهپایه ای بخش رانکوه و مرکزی املش در سه

اخبار مهم