شیخ بهاالدین املشی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
نگاهی به ویژگی های سبکی و محتوایی داستان های علی عمو ( افصح المتکلمین املشی ) ۰۶ مرداد ۱۳۹۵

نگاهی به ویژگی های سبکی و محتوایی داستان های علی عمو ( افصح المتکلمین املشی )

به عقیده ی بسیاری از کارشناسان ، داستان به صورت نوین آن در ایران با مجموعه داستان « یکی بود یکی نبود » اثر سیدمحمّدعلی جمال زاده در سال ۱۳۰۰ شمسی آغاز شده است ؛ در حالی که یک دهه پیش از آن شاهد خلق آثاری از افصح المتکلّمین املشی « علی عمو » در […]