شورنیکوکاری - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
۶۵ میلیون ریال کمک مردمی املش در شور نیکوکاری جمع آوری شد ۱۹ اسفند ۱۳۹۳

۶۵ میلیون ریال کمک مردمی املش در شور نیکوکاری جمع آوری شد

رئیس کمیته امداداملش گفت: شهروندان املشی درشورنیکوکاری امسال بیش از۶۵میلیون ریال به مستمندان کمک کردند.     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، علیرضاعلی نژادرئیس با اعلام این خبر گفت : درآستانه عیدنوروزبابرپایی پنج ایستگاه ثابت ویک ایستگاه سیاردراین شهرستان۶۵میلیون و۳۷۸هزارریال کمک های نیکوکارانه شهروندان املشی به مستمندان این شهرستان جمع آوری شده که ازمجموع این میزان […]