05:26

1403/05/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، فرماندار سیاهکل در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان با اشاره به اینکه بیش از 97 درصد جمعیت شهرستان با سواد می باشند ، تاکید کرد : ضرورت دارد آموزش و پرورش شهرستان با استفاده از تمام ظرفیت ها و پتانسیل ، به ویژه

اخبار مهم