18:01

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: شورای هماهنگی
جلسه شورای هماهنگی و  بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی رانکوه  به ریاست دکتر محمودی فرماندار شهرستان املش در  شهرداری رانکوه برگزار شد.       به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، جلسه شورای هماهنگی و  بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی رانکوه  به ریاست دکتر محمودی فرماندار شهرستان املش،  

اخبار مهم