21:09

1403/04/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: شورای هماهنگی کمیته برنامه ریزی
با پیگیری های دکتر محمودی فرماندار شهرستان املش ، عملیات اجرایی گازرسانی به  مناطق کوهستانی این شهرستان  سرعت بیشتری می گیرد.       به گزارش خبرنگار صبح رانکوه در  دکتر محمودی در شورای هماهنگی کمیته برنامه ریزی بخش رانکوه گفت : شهرستان املش ، بدلیل شرایط اقلیمی سرد

اخبار مهم