06:36

1403/05/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: شورای هماهنگی مواد مخدر
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، محمد رنجبر در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان املش که در فرمانداری املش برگزار شد با بیان اینکه تشکیل شورای هماهنگی دارای سه قسمت پیشگیری،درمان و مبارزه است افزود: باید برای اقناع و آگاهی های مردم در پیشگیری از آسیب

اخبار مهم