17:31

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: شورای مشارکت هایرمردمی
به گزارش خبرنگار  رانکوه نیوز؛ رییس بهزیستی املش در جلسه شورای مشارکت های مردمی ضمن گرامیداشت و تبریک هفته جهانی افراد دارای معلولیت از هشتم تا چهاردهم آذر ماه ،با بیان اینکه شعار سالجاری هفته معلولین ،پیش بسوی دنیای فراگیر دسترس پذیر و پایدار بعد از بیماری کرونا با

اخبار مهم