21:29

1403/03/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: شورای عمومی
  اختصاصی / سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان املش به ریاست امام جمعه حاج اقا روحانی و اعضا با موضوع احیای امر نماز جماعت در ادارات و توجه به ارزشهای انقلابی و دینی وامر بمعروف و نهی از منکر در دفتر امام جمعه املش برگزارشد. به گزارش خبرنگارصبح

اخبار مهم