19:45

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: شورای شهر املش
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ طبق رای گیری اعضای شورای شهر، محمد ذکری برای سال دوم به عنوان رئیس شورای شهر املش انتخاب و فاضل رضوان نیا نائب رئیس شورا شد. همچنین محمد قانع به عنوان خزانه دار، اصغرجانعلی پور مجددا به عنوان سخنگوی و مجید مالک به عنوان
در پی حضور گسترده و چشمگیر شهروندان املشی در انتخابات 29 اردیبهشت اعضای جدید پنجمین دوره شورای اسلامی شهر نیز مشخص شد. به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، در پی حضور گسترده و چشمگیر شهروندان املشی در انتخابات 29 اردیبهشت اعضای جدید پنجمین دوره شورای اسلامی شهر نیز مشخص شد.  در

اخبار مهم