00:57

1403/03/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: شورای سالمندان
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ فرماندار سیاهکل در جلسه شورای سالمندان، بر انجام اقدامات موثر و خدمات رسانی به موقع به سالمندان تاکید کرد و متذکر شد : سالمندان جامعه ما در علوم مختلف و ساختار اداری کشور زحمات و خدمات زیادی انجام داده اند و لازم است که برای

اخبار مهم