13:09

1402/03/17

آرشیو
اخبار دسته بندی: شورای رقابت
اس ایکس 24 میلیون و 183 هزار تومان / سایپا 131 اس ایکس : 20 میلیون 122 هزار تومان / پراید 131 اس ال: 19 میلیون و 595 هزار تومان / سمند بهینه ای ام اس : 2شورای رقابت قیمت رسمی و جدید خودروهای ساخت داخل را اعلام کرد.

اخبار مهم