17:24

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: شورای حمل و نقل و سوخت(ترافیک)
صبح امروز جلسه شورای حمل و نقل و سوخت(ترافیک) شهرستان لنگرود به ریاست  فرماندار این شهرستان برگزار شد به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، مهندس ناصر احمدی شاد شهردار شلمان در جلسه شورای حمل و نقل و سوخت(ترافیک ) شهرستان لنگرود گفت : پل ولیسه که در ورودی و خروجی

اخبار مهم