06:06

1403/05/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: شوراهای روستا
حسین شفیعی بخشدار مرکزی شهرستان املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز تعداد ثبت نام کنندگان شوراهای روستا و بخش را 299نفر اعلام نمود و افزود:تعداد کل روستا وتعداد روستاهای به حد نصاب رسیده 50 روستا می باشد. وی در ادامه تعداد شرکت کنندگان مرد را274نفر و تعداد شرکت

اخبار مهم