10:39

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهید مهدی سلطانی قمبوانی
به گزارش رانکوه نیوز، هویت این شهید والامقام که در سال ۱۳۹۲ در پارک شهید انصاری چابکسر به خاک سپرده شده، به تازگی و از طریق آزمایش DNA شناسایی شده است.   گوهر حسینی، مادر شهید مهدی سلطانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ۳۵ سال چشم انتظاری خود،

اخبار مهم