16:38

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهید ستوان دوم شهید «حسن بابانیا
ستوان دوم شهید «حسن بابانیا» از خطه گیلان شهرستان املش که در استان سیستان و بلوچستان مشغول خدمت بود در عملیات تروریستی پاسگاه شهرستان راسک به شهادت رسید.

اخبار مهم