14:38

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهید خدمت
به گزارش رانکوه نیوز؛ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طرحی را به دولت پیشنهاد داد که در صورت تصویب، راهداران خدومی که مستقیماً درگیر عملیات نگهداری و خدمت رسانی در جاده‌ها هستند، در صورت فوت در حین فعالیت، شهید راه خدمت قلمداد خواهند شد. به گزارش

اخبار مهم